CÁC BƯỚC ĐỂ VẬN HÀNH HỆ THỐNG VNACCS/VCIS
Tổng cục Hải quan chấp nhận tất cả chữ ký số cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và đã xác nhận hợp chuẩn với cơ quan hải quan bao gồm FPT, BKAV, VNPT-CA, NACENCOM, CK-CA,SAFE-CA, VIETTEL-CA, SMARTSIGN.
15:17 | 26/04/2020
Hướng dẫn đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS
15:36 | 26/04/2020
1