TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN
(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục CNTT và thống kê Hải quan, các cục hải quan tỉnh, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng về việc tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021.
10:52 | 11/05/2021
Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 22/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021, Tổng cục Hải quan đã đăng tải Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 trên các phương tiện thông tin (sau đây gọi là Thông báo tuyển dụng).
21:41 | 07/04/2021
(HQ Online) - Chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ tin học theo yêu cầu của vị trí việc dự tuyển là yêu cầu bắt buộc đối với thí sinh dự tuyển khi nộp hồ sơ dự tuyển.
10:41 | 20/03/2021
Ngày 15/03/2021 Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan ban hành văn bản số 206/CNTT-PTUD để thông báo về việc bảo trì Hệ thống Customs-V5.
11:33 | 15/03/2021
(HQ Online) - Đó là nội dung Quyết định số 181/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021.
08:40 | 11/03/2021
Từ lúc 15 giờ ngày 31/01/2021, Hệ thống thông quan điện tử ngành Hải quan đã hoạt động lại bình thường
09:57 | 01/02/2021
(HQ Online) - Hệ thống thông quan tự động gặp sự cố và đang được Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) tích cực khắc phục.
11:07 | 31/01/2021
Ngày 28/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế. Nghị định có 4 Chương, 30 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020. Đồng thời Nghị định 100/2020/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế.
15:29 | 28/10/2020
Ngày 24/9/2020, Bộ tài chính ban hành Quyết định số 1450/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
15:01 | 20/10/2020
Ngày 24/6/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008.
10:11 | 07/10/2020
12 3 4 5 6 Sau