Giới thiệu
     Trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, Cục Hải quan An Giang đang thực hiện những sứ mệnh quan trọng của mình nhằm góp phần tạo thuận lợi cho thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách và bảo vệ an ninh quốc gia và cộng đồng trên địa bàn AN GIANG

     Để tạo thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho những đối tượng quan tâm đến hoạt động xuất nhập khẩu đồng thời tăng cường sự công khai và minh bạch của chính sách liên quan đến hoạt động hải quan, sau một thời gian hoạt động thử nghiệm, trang thông tin Website của Cục Hải quan tỉnh An Giang trên mạng Internet đã chính thức hoạt động. 

     Các bạn sẽ tìm thấy những thông tin về thủ tục hải quan đối với hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, các chế độ quản lý hải quan, thủ tục giải quyết khiếu nại, biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, quy trình tính thuế ....ở trên trang thông tin Website này. Đồng thời, các bạn cũng sẽ tìm thấy những thông tin về lịch sử, viễn cảnh, nhiệm vụ và nguyên tắc cơ cấu tổ chức, phương châm hoạt động, những hoạt động và sự kiện mới của Cục Hải quan  tỉnh An Giang cũng như những chỉ dẫn cần thiết khác.

     Chúng tôi tin tưởng rằng việc cung cấp các thông tin liên quan đến công tác hải quan cho công chúng là một trong những phương tiện quan trọng để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho thương mại và tăng cường sự tuân thủ pháp luật về hải quan của cộng đồng doanh nghiệp. Mặt khác, Website Cục Hải quan tỉnh An Giang cũng là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho quá trình Hiện đại hoá Hải quan An Giang. Do đó Cục Hải quan tỉnh An Giang đã và đang cố gắng đảm bảo cung cấp mọi thông tin liên quan đầy đủ và kịp thời cho tất cả bạn đọc có quan tâm, chỉ cần nhấp chuột trên trang web này, bạn có thể có được những thông tin cập nhật, đa dạng về các chủ đề mà bạn quan tâm.

     Tôi hy vọng trang Website của Cục Hải quan tỉnh An Giang sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích./.
 
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang