Chính sách chất lượng
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA CỤC HẢI QUAN AN GIANG


Với phương châm hành động:

"Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả"

 

CỤC HẢI QUAN AN GIANG cam kết

 

1. Chuyên nghiệp:

       Nhiệt tình, tận tụy với công việc; thông thạo nghiệp vụ, xử lý công việc tuân thủ đúng quy trình, thủ tục quy định; văn minh lịch sự trong hoạt động và ứng xử.

2. Minh bạch:

       - Xây dựng hệ thống thủ tục hải quan tuân thủ chuẩn mực, thông lệ quốc tế;
       - Tiếp nhận đầy đủ, phản hồi nhanh chóng, giải quyết khẩn trương các ý kiến đóng góp, khiếu nại của khách hàng;
       - Thực hiện cơ chế đảm bảo sự giám sát của khách hàng đối với hoạt động nghiệp vụ hải quan.

3. Hiệu quả:

       - Giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, giảm thiểu chi phí hành chính và thời gian thông quan;
       - Đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nuớc về lĩnh vực hải quan và quản lý sự tuân thủ pháp luật hải quan một cách hiệu quả.

Chính sách chất lượng này được Lãnh đạo Cục Hải quan An Giang phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức và cam kết thực hiện nghiêm túc.An Giang, ngày 28  tháng 02 năm 2011  
          CỤC TRƯỞNG ĐÃ KÝ